skip to Main Content
Viziunile Din Rai și Iad - John Bunyan - Biblioteca Creștină
📖 Broșură audio 🎧

Viziunile din Rai și Iad

John Bunyan - Viziunile din Rai și Iad

Broșura Viziunile din Rai și Iad relatează o poveste reală, nu o alegorie sau istorisire ficțională. De vreme ce toate viziunile trebuie verificate după Biblie, aceste viziuni sunt în perfectă armonie scripturală. Ele au fost folosite de Domnul pentru a-l transforma pe tânărul John într-un măreț om al lui Dumnezeu.

Mai întâi, sufletele tuturor celor binecuvântați sunt eliberate de tot ceea ce îi poate face mizerabili, care, mai presus de toate, este păcatul. Păcatul a adus mizeria în omenire. Binecuvântatul Dumnezeu a făcut la început toate lucrurile fericite, asemeni Lui Însuși. Dacă păcatul nu ar fi șters frumusețea lucrării Sale, îngerii și oamenii nu ar fi știut niciodată la ce se referă mizeria. Păcatul a fost cel ce i-a aruncat pe îngerii apostați în iad și a stricat frumusețea lumii interioare. Păcatul a fost cel ce a șters imaginea lui Dumnezeu din sufletul omului. Păcatul i-a făcut pe cei ce erau meniți să fie domni ai creației, sclavi ai propriilor dorințe. Păcatul este cel care îi poate cufunda într-un ocean de eternă mizerie din care nu mai este nici o răscumpărare.

Cine mă va elibera?

Este o milă neprețuită că în acest loc fericit sfinții sunt eliberați pentru totdeauna de păcat prin sângele Răscumpărătorului nostru. În pământul de mai jos, cele mai bune și sfinte dintre suflete suspină sub povara corupției. Păcatul încearcă să se lipească de tot ceea ce fac, și adesea îi face captivi împotriva voinței lor: „Ce mă va elibera?” a fost strigătul multora dintre slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu, care, în același timp, i-au fost dragi lui Isus.

Păcatul este marea greutate de deasupra sfinților câtă vreme trăiesc în carnea coruptă. De aceea când mor, sufletele lor sunt precum o pasăre eliberată din colivia ei. Cu o bucurie cerească se ridică spre ceruri. Dar aici lupta lor se termină, iar moartea este înghițită de victorie. Jos trupurile le erau deformate și pătate de păcat, dar aici sufletele lor strălucitoare sunt prezentate Tatălui, fără pată sau zbârcitură de veșnic binecuvântatul Isus.

Viziunile din Rai și Iad – citat sugestiv

Sursa audio: radiounison.ro
Lector: Dan Bercian

Nota noastră:

Conținutul mesajului acestei broșuri, în ciuda faptului că, aparent, ar putea fi etichetat drept carismatic de unii, este unul care tratează într-un mod integru și demn de John Bunyan, grozăvia păcatului cu efectele lui și frumusețea neprihănirii cu efectele ei, ambele pe termen veșnic.

Nu suntem adepți ai viselor și viziunilor care să impresioneze firea și să gâdile curiozitatea firească, chiar dimpotrivă. Totuși, am considerat că acest mesaj poate aduce un folos real sufletului răscumpărat, stârnind în inima lui dragoste pentru neprihănire și ură pentru păcat, precum și trezire în sufletul adormit.

Divine Revelations

Broșură disponibilă pe divinerevelations.info în format .pdf

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Broșură audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top