skip to Main Content
Tezaurul Împăratului Solomon - Traian Dorz - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Tezaurul Împăratului Solomon

Tezaurul Împăratului Solomon - Traian Dorz

Tezaurul Împăratului Solomon – Meditații și versificări, rugăciuni, cântări și lacrimi, izvorâte din cărțile Proverbe, Eclesiastul și Cântarea Cântărilor, ale lui Solomon.

Cântarea Cântărilor pare să fie opera tinereții lui Solomon. Proverbele, a bărbăției. Iar Eclesiastul, a bătrâneții sale. Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu le-a așezat însă în Scriptură altfel. Dar cele trei cărți ale lui Solomon numai așa ne pot înfățișa adevărata stare a vieții celui care le-a scris: dacă le privim în ordinea în care au apărut ele. Adică, întâi, Cântarea Cântărilor. Apoi Proverbele. Şi apoi Eclesiastul.

Tezaurul Înțelepciunii

Prin harul şi cu ajutorul Domnului, noi ne vom strădui să urmărim aceste gânduri, izvorâte din aplecarea deasupra cuvintelor scrise de Solomon, nu numai desfășurarea adevărurilor cuprinse în aceste cuvinte inspirate de Înțelepciunea lui Dumnezeu, ci și învățămintele pe care le putem trage din însăși viața aceluia care le-a scris.

Câtă vreme omul este cu adevărat smerit…, câtă vreme nu este dornic de slava lumii, el se prezintă simplu. Fără a-și mai spune numele vestit al părinților săi, calitatea lor. Sau numele pompos al calității lui. Numele vestit și adorat al lui David era, desigur, o poartă de aur pe care intra Solomon în fața poporului lui Dumnezeu. Iar calitatea lui de împărat al Ierusalimului era o cunună de aur pe capul lui. Aceste două podoabe sfinte erau atât de strălucite și de unice, încât nu le-a mai purtat nimeni, decât Hristos.

– Traian DORZ, Tezaurul Împăratului Solomon

Sursa audio: ortodoxiecurata.ro
Lector: Traian Dorz

Sursa audio: ortodoxiecurata.ro
Lector: Traian Dorz

Sursa audio: ortodoxiecurata.ro
Lector: Traian Dorz

Carte apărută în format tipărit la:

Editura Oastea Domnului

CARTEA DE AUR
Str. Charles Darwin, nr. 11
Sibiu, România
Tel. 0744614163
Web: librarie.carteadeaur.ro
Email: comenzi@carteadeaur.ro
Copyright © Editura Oastea Domnului

Mai multe detalii găsiți aici: https://librarie.carteadeaur.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:

Tezaurul Împăratului Solomon – Cântarea Cântărilor

Carte audio ZIP

Tezaurul Împăratului Solomon – Proverbe

Carte audio ZIP

Tezaurul Împăratului Solomon – Eclesiastul

Carte audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Tezaurul Împăratului Solomon - Traian Dorz - Biblioteca Creștină
Tezaurul Împăratului Solomon - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăLeagănul de aur - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăIstoria unei jertfe - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăPe genunchii lui Iisus - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăHristos - puterea apostoliei, vol. 1 - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăPășunile dulci - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăCrucea mântuitoare - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăScumpele noastre surori - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăÎmpreună lucrători cu Dumnezeu - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăLumina iubitului fiu - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăHristos, Pâinea noastră zilnică - Biblioteca CreștinăComori universale - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăCalea bunului urmaș - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăAvuția sfântului moștenitor - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăPiatra Scumpă - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăPrietenul tinereții mele - Biblioteca CreștinăMărgăritarul ascuns - Traian Dorz - Biblioteca CreștinăCărarea tinereții curate - Biblioteca CreștinăHristos - Jertfa noastră - Biblioteca CreștinăHristos, mărturia mea - Traian Dorz - Biblioteca Creștină
Back To Top