skip to Main Content

Termeni și Condiții

Vă mulţumim pentru că utilizaţi website-ul nostru.

Folosirea acestui website reprezintă un acord pentru respectarea termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și BibliotecaCrestina.ro în raport cu acest website. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați condițiile de utilizare a acestui website, vă rugăm să părăsiți website-ul.

Limitarea răspunderii

BibliotecaCrestina.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în website-ul nostru. Vom încerca să corectăm erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, BibliotecaCrestina.ro nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate. În mod expres, sunteți de acord că BibliotecaCrestina.ro nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe acest website sau orice alt aspect relaționat acestui website. Conținutul acestui website are caracter informativ.

Utilizarea acestui website și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe acest website sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. BibliotecaCrestina.ro nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui website.

BibliotecaCrestina.ro își rezerva dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui website sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea responsabilității de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website.

Utilizarea resurselor de pe website

Toate materialele puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul acestui website sunt prelucrate și obținute în acord cu editurile, autorii sau deținătorii de drepturi, după caz, astfel că toate materialele și informațiile vă sunt oferite în scopul utilizării personale, iar nu în scop comercial și nu pot fi alterate, modificate sau prelucrate.

BibliotecaCrestina.ro nu deține drepturi de autor care să poată fi transferate către o terță parte, ci publică materiale creștine cu bună credință, pretinzând dreptul de utilizare loială în scopuri non-profit și educaționale în folosul public. Majoritatea, dacă nu toate, materialele de pe website se află în Domeniul Public. Cele mai multe provin din surse publice, sursa de proveniență fiind totdeauna menționată în fiecare articol al acestui website.

Vizitatorii acestui website acceptă şi sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Sub niciun motiv, BibliotecaCrestina.ro nu va fi responsabilă pentru daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui website.

Aceste informații:
(i) au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
(ii) nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
(iii) uneori fac trimitere la website-uri externe asupra cărora BibliotecaCrestina.ro nu exercită nici un control şi pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate;
(iv) nu constituie bază juridică în cazul unei reclamaţii.

Vă mulțumim.

BibliotecaCrestina.ro
Actualizat în 22.04.2023

Back To Top