skip to Main Content
Scumpele Noastre Surori - Traian Dorz - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Scumpele noastre surori

Traian Dorz - Scumpele noastre surori

Scumpele noastre surori – Carte apărută la Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004.

Cartea aceasta a ieșit dintr-o mare frământare și dintr-o mare trebuință.

Inima care v-o scrie din partea Domnului este cea mai puțin înzestrată și pregătită pentru aceasta. Dar tocmai acest lucru va face ca toate mulțumirile să se îndrepte și mai mult numai spre Duhul Domnului. Singurul Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și mulțumirea pentru toate, acum și în veci.

Toate îndemnurile și înștiințările, mângâierile și învățăturile cuprinse în această carte sunt adresate, în chip deosebit, surorilor noastre. Fiicele Domnului și fiicele Lucrării Evangheliei și Bisericii Sale sfinte. Tuturor sufletelor iubite, ieșite din aceeași Mână a Dragostei lui Dumnezeu, ca și cei care le sunt părinți, ori frați, ori soți, ori fii.

Voi sunteți binecuvântate de același Cuvânt al lui Dumnezeu, Care l-a făcut pe om de la Început din cele două jumătăți ale lui: partea bărbătească și partea femeiască.

* * *

Soră scumpă, dacă – oricare ar fi vârsta ta, și oricare ar fi starea ta, și oricare ar fi soarta ta – vei căuta din tot sufletul tău să urmezi cu deplină, cu puternică, cu statornică și cu iubitoare credință aceste îndemnuri ale Duhului Sfânt, El te va îmbrăca apoi cu toate armele luminii (Efes. 6:11).

Prin ele îți vei putea apăra toată bogăția ființei tale: și a ființei dinlăuntru și a celei din afară. Și, astfel, vei trece la Domnul, ca o ostașă biruitoare și încununată.

Iar în ziua când va fi deschisă Cartea Vieții (Apoc. 20:13; Filip. 4:3), numele tău va străluci Acolo, alături de al tuturor sfinților care din veac I-au bineplăcut lui Hristos.

– Traian DORZ, Scumpele noastre surori

Sursa audio: poettraiandorz.ro
Lector: Ana-Maria Ştirb

Carte apărută în format tipărit la:

Editura Oastea Domnului

CARTEA DE AUR
Str. Charles Darwin, nr. 11
Sibiu, România
Tel. 0269.216.677
Web: www.carteadeaur.ro
Email: comenzi@carteadeaur.ro
Copyright © Editura Oastea Domnului

Mai multe detalii găsiți aici: https://carteadeaur.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Carte audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top