skip to Main Content
Răsplată Potrivit Faptelor - Robert Govett - Biblioteca Creștină
📖 Articol audio 🎧

Răsplată potrivit faptelor

Robert Govett - Răsplată potrivit faptelor

Răsplată potrivit faptelor – Principiul după care Mântuitorul va împărți răsplata va fi conform cu faptele fiecăruia.

Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Matei 16:24, 27).

Toți credincioșii sunt îndreptățiți fără fapte, prin credința în dreptatea lui Isus Cristos (Romani 3). Ei intră în posesia credinței mântuitoare numai prin harul gratuit de a fi aleși de Dumnezeu, în Cristos, dinainte de începutul veacurilor (Efeseni 1:2).

Un alt adevăr, la fel de limpede expus în Cuvântul Celui Preaînalt, este acesta: credinciosul va da socoteală cu privire la el însuși înaintea lui Cristos, la venirea Sa. Atunci va avea parte de răsplată sau dezonoare. Mai mult, ni se spune că principiul după care Mântuitorul va împărți răsplata va fi conform cu faptele fiecăruia. Cel mai sigur, rapid și eficient mod de a sădi convingere în mințile credincioșilor este argumentarea doctrinei cu ajutorul pasajelor din Scriptură. Acesta este scopul lucrării de față.

Răsplată potrivit faptelor – Cuvânt introductiv

Articol apărut în format PDF la:

Lampadarul de Aur

Str. Aurel Vlaicu 15
410243 – Oradea
Tel. 0359 432 805
Fax. 0259 447 442
Web: lampadaruldeaur.ro
lampadaruldeaur@gmail.com
Copyright © Lampadarul de Aur

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.lampadaruldeaur.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Articol audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top