skip to Main Content
Oglinda Inimii Omului - Pr. Iosif Trifa - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Oglinda inimii omului

Oglinda inimii omului - Pr. Iosif Trifa

Oglinda inimii omului – Carte apărută la Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2000.

Din creștinismul de azi lipsește inima, care trebuie să fie predată Domnului Iisus, lipsește prisosul inimii și al Duhului, lipsește tocmai Hristos din inimile oamenilor de azi; de aceea s-a stins dintre oameni dragostea, mila și viața curată.

Cuvânt înainte

O carte tipărită cu slove vechi (chirilice) a umblat odinioară între creștinii noștri. Era intitulată Oglinda inimii omului celui dinlăuntru. Era o traducere din slavonește, făcută de un călugăr cu numele Macarie. Călugărul Macarie spunea că Oglinda aceasta ar fi scrisă de un călugăr rus. Adevărul însă este că această carte a fost scrisă în Franța de un anume I. Gossner, în spiritul Bisericii Romano-catolice, înainte de anul 1820. Traducerea slavonească n-a făcut decât unele mici schimbări.

Cartea de față nu e o traducere a cărții franceze, nici o tipărire din nou a traducerilor ei. Eu am prelucrat această carte și am prefăcut-o cu totul din nou, punând în ea prisosul meu sufletesc. Mai mult de jumătate din ea are un mers diferit de cum e cartea franceză și traducerile ei. Așa cum se prezintă Oglinda aceasta, este o carte cu totul nouă și originală.

Despre folosul și plăcerea cu care se citește această carte mărturisește și faptul că, în decurs de câțiva ani, s-a tipărit în 35 de mii de exemplare.

Domnul să binecuvânteze cu dar de mântuire sufletească pe cei care o vor citi și pe cei care o vor răspândi, căutând să pescuiască cu ea suflete din adâncul fărădelegilor.

Sibiu, la 1 mai 1936,
Preot IOSIF TRIFA

Oglinda inimii omului – Cuvânt înainte

Sursa audio: preotiosiftrifa.ro
Lector: Gabriel Braic

Carte apărută în format tipărit la:

Editura Oastea Domnului

CARTEA DE AUR
Str. Charles Darwin, nr. 11
Sibiu, România
Tel. 0744614163
Web: librarie.carteadeaur.ro
Email: comenzi@carteadeaur.ro
Copyright © Editura Oastea Domnului

Mai multe detalii găsiți aici: https://librarie.carteadeaur.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Carte audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top