skip to Main Content
Meditații La Ep. Către Romani - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Meditații la Ep. către Romani

Nicolae Moldoveanu - Meditații la Ep. către Romani

Meditații la Ep. către Romani – Hristos Îndreptățirea: meditații duhovnicești, asupra Epistolei către Romani, scrise de Nicolae Moldoveanu.

În paginile ce urmează sunt meditații scurte asupra tuturor versetelor, care alcătuiesc epistola sf. ap. Pavel către Romani, epistola, care arată pe Domnul Hristos ca Îndreptățirea (Justificarea) noastră. Arată apoi Harul în toată splendoarea și puterea lui mântuitoare, față de legea neînduplecată a dreptății, care apăsa greu asupra păcătosului neputincios.

Dumnezeu să binecuvânteze pe cititori, cu folos duhovnicesc și cu lumină de sus, ca să poată păși pe calea mântuirii cu mai multă încredere! Și dacă vor găsi în aceste pagini ceva împotriva adevărului dumnezeiesc, îi sfătuiesc să nu primească, pentru ca tot ce nu este adevărat  aparține ființei mele mărginite și slabe. Dar tot ce vor găsi că este adevărat să primească fără reținere și fără întârziere, pentru că adevărul este al Lui Dumnezeu, este Însuși Dumnezeu, și numai adevărul singur dă viață, apără viața și o face fericită. Slăvit să fie Domnul!

Hristos Îndreptățirea

„Cine ar fi deschis poarta vieții veșnice și drepte, pentru noi, cei așa de strâmbați de păcat, dacă n-ar fi fost Hristos, care ne-a iertat, ne-a curățit și ne-a îndreptățit (justificat) în fața Lui Dumnezeu, în fața îngerilor și în fața diavolului?

Cine ar fi îndrăznit, în fața dreptății dumnezeiești, să spună un cuvânt de apărare, pentru noi, cei atât de vinovați, dacă n-ar fi fost Hristos, care s-a încărcat cu vina noastră, plătind cu sângele Său sfânt, datoria cea mare, care trebuia s-o plătim, și pe care n-am fi fost  în stare niciodată?

Cine ne-ar fi putut câștiga dreptul de a fi copii ai Lui Dumnezeu, nouă celor ce eram vrăjmașii Săi, dacă n-ar fi fost Hristos, care s-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5: 21), care a primit să fie, pentru un timp, în locul nostru ca să ne poată duce în locul Lui, pentru veșnicie?

Slavă veșnică Lui Dumnezeu care a găsit cel mai desăvârșit drum pentru mântuirea și îndreptățirea noastră, dând pe singurul Său Fiu ca preț de răscumpărare! Slavă veșnică Domnului Isus Hristos, care a primit de bunăvoie și cu mare dragoste, ca să fie Plătitorul marii noastre datorii!

Meditații la Ep. către Romani – Un cuvânt la început, de Nicolae Moldoveanu

Îndreptățiți prin Hristos

Îndreptățiți (Justificați) prin Hristos,
putem păși frumos
pe drum de har curat
spre cerul minunat,
deplin, deplin justificați,
cu Tatăl Veșnic împăcați!

Aducem laudă aprinsă,
Dumnezeirii Necuprinsă!

Să citim și să înțelegem Biblia

Sursa audio: radiounison.ro
Lector: Dan Bercian

Evanghelia Lumina Vieții

Sursa audio: ortodoxiasfintiiparinti.org
Lector: Ernest Valter Herman

Carte audio înregistrată în formatul unor emisiuni de radio, sub numele „Evanghelia Lumina Vieții”.
Pe lângă textul cărții, emisiunile cuprind și istorioare, cântări și poezii.
Realizator emisiuni: Ernest Valter Herman

Lucrare tipărită la Editura Comorile Harului, Deva

COMORILE HARULUI

Str. Bejan, bl.67, ap.12
Deva, Hunedoara
Tel. 0254-235095
Copyright © COMORILE HARULUI

Pentru distribuire prin poștă, sunați la numerele:

☏ 0254 221 072
☏ 0720 561 325
☏ 0747 571 046

Descarcă conținutul sub forma unor arhive ZIP:

Carte audio 1 – Să citim și să înțelegem Biblia

Arhiva 1 ZIP (00) Arhiva 1 ZIP (01) Arhiva 1 ZIP (02) Arhiva 1 ZIP (03) Arhiva 1 ZIP (04)

Carte audio 2 – Evanghelia Lumina Vieții

Arhiva 2 ZIP (00) Arhiva 2 ZIP (01) Arhiva 2 ZIP (02) Arhiva 2 ZIP (03) Arhiva 2 ZIP (04) Arhiva 2 ZIP (05) Arhiva 2 ZIP (06) Arhiva 2 ZIP (07)
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Meditații la Ep. către Romani - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca Creștină
Meditații la Ep. lui Iacov - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. 2 Timotei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. 1 Timotei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. către Galateni - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. 2 Corinteni - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. 1 Corinteni - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. către Romani - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ev. după Ioan - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Harului - Volumul 3 - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Evanghelia după Luca - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Evanghelia după Matei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Faptele Apostolilor - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Harului - Volumul 2 - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Harului - Volumul 1 - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Psalmilor - Biblioteca CreștinăCântările Bibliei - Biblioteca CreștinăCântările din urmă - Biblioteca CreștinăIstoricul unor cântări ale Harului - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările părtășiei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăTot mai frumoasă ești, Iubire - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăSfânt cuptor al suferinței - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăArhiva suferinței - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca Creștină
Back To Top