skip to Main Content
Meditații La Ep. 1 Timotei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Meditații la Ep. 1 Timotei

Nicolae Moldoveanu - Meditații la Ep. 1 Timotei

Meditații la Ep. 1 Timotei – Hristos Mijlocitorul: meditații duhovnicești la întâia Epistolă către Timotei.

„Este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2:5).

Minunată și desăvârșită este dragostea lui Dumnezeu, descoperită în toată plinătatea ei, în Domnul Isus Hristos. Jertfa pe care a adus-o El pentru mântuirea noastră este una din fețele dragostei dumnezeiești, prin care noi am fost aduși la o viață nouă. Dar n-ar fi cu putință păstrarea acestei noi vieți, dacă nu ni s-ar fi descoperit a doua față a dragostei dumnezeiești: Domnul Isus ca Mijlocitor necurmat între noi și Dumnezeu. Pe baza prețului plătit pe Golgota pentru păcatele noastre, El mijlocește pentru noi ori de câte ori am căzut într-un nou păcat. (1 Ioan 2:1). El are milă de slăbiciunile noastre și ne poartă în brațele Sale, ca să putem urca zilnic treptele desăvârșirii, până la sfârșitul călătoriei noastre pe pământ.

Fericit și odihnit este sufletul nostru numai când rămâne încrezător în brațele Marelui Mijlocitor – Domnul Isus.

Viața de sfințenie, de rodire pe ogorul Evangheliei și de bucurie duhovnicească este cu putință numai datorită mijlocirii necurmate a Domnului Isus în fața lui Dumnezeu pentru noi.

Epistola întâi către Timotei a sf. ap. Pavel Îl arată pe Domnul Isus ca pe singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni.

Domnul să binecuvânteze pe toți cititorii meditațiilor asupra acestei sfinte Epistole către Timotei. Aceste meditații urmăresc un singur scop: apropierea Domnului Isus de suflete și a sufletelor de Domnul Isus.

Slăvit să fie Domnul!

Meditații la Ep. 1 Timotei – Un cuvânt de început, de Nicolae Moldoveanu

Sursa audio: radiounison.ro
Lector: Dan Bercian

Lucrare tipărită la Editura Comorile Harului, Deva

COMORILE HARULUI

Str. Bejan, bl.67, ap.12
Deva, Hunedoara
Tel. 0254-235095
Copyright © COMORILE HARULUI

Pentru distribuire prin poștă, sunați la numerele:

☏ 0254 221 072
☏ 0720 561 325
☏ 0747 571 046

Descarcă conținutul sub forma unor arhive ZIP:
Arhiva ZIP (00) Arhiva ZIP (01)
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Meditații la Ep. 1 Timotei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca Creștină
Meditații la Ep. 2 Timotei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. 1 Timotei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. către Galateni - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. 2 Corinteni - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. 1 Corinteni - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ep. către Romani - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Ev. după Ioan - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Harului - Volumul 3 - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Evanghelia după Luca - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Evanghelia după Matei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăMeditații la Faptele Apostolilor - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Harului - Volumul 2 - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Harului - Volumul 1 - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările Psalmilor - Biblioteca CreștinăCântările Bibliei - Biblioteca CreștinăCântările din urmă - Biblioteca CreștinăIstoricul unor cântări ale Harului - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăCântările părtășiei - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăTot mai frumoasă ești, Iubire - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăSfânt cuptor al suferinței - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca CreștinăArhiva suferinței - Nicolae Moldoveanu - Biblioteca Creștină
Back To Top