skip to Main Content
Legea Lui Hristos - Charles Leiter - Biblioteca Creștină
🎤 Predici audio 🎧

Legea lui Hristos – Predici

Charles Leiter - Legea lui Hristos

Seria de predici Legea lui Hristos

Ce înseamnă să “slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă”? Cum se raportează creștinul la Legea lui Moise? Ce reprezintă “legea lui Hristos”? Cum se relaționează reciproc dragostea și Legea? Mai sunt poruncile Vechiului Testament aplicabile vieții de creștin? Ce înseamnă a fi “eliberat de Lege”? Cum împlinește dragostea “toată Legea”? În aceste mesaje, pastorul Charles Leiter analizează aceste întrebări, și multe altele ca ele.

Prea adesea, creștinii au căutat altceva în afară de Hristos ca să le servească drept regulă supremă de viață. Ei și-au centrat viețile mai degrabă pe o “listă de reguli”, decât pe “porunca Lui nouă” de a iubi. Neconștientizând că țelul întregii învățături creștine este dragostea, ei au prețuit prea adesea cunoașterea Bibliei, abilitatea de a predica, “slujirea” și “darurile” mai presus de singurul lucru care contează cel mai mult în viața creștină.

Totuși, conform Noului Testament, dragostea este împlinirea “întregii Legi” și oricâte sacrificii am face, oricâtă cunoaștere am avea, chiar oricâtă credință am manifesta, acestea nu însemnă nimic fără dragoste. Scopul acestor mesaje este să îndrepte pe cei credincioși către Mântuitorul și standardul lor perfect, Domnul Isus Hristos, care este în El Însuși dragostea întrupată și singurul care îi poate face capabili să iubească – într-o anumită măsură – așa cum El a iubit.

Legea lui Hristos – Charles Leiter

Nu sunt disponibile informații suplimentare
Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Mesaje audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top