skip to Main Content
De Ce Sunt Creștin - Evanghelizarea Personală - Fii Plin De Duh - Putere Prin Rugăciune - E. M. Bounds - Roy Hession - O. Hallesby - Steward A. James - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Fii plin de Duh!

Roy Hession - Fii plin de Duh!

Fii plin de Duh! este cea de-a 3-a parte a cărții Discursuri pentru creștini, apărută la Editura Metanoia.

„Faptul că noi trebuie să înaintăm fiind plini de Duh este de o importanţă extraordinară, şi aş ruga pe cititor să dea atenţie deosebită acestui punct. Dacă noi nu continuăm a fi plini de Duhul, experienţa deosebită care poate că am avut-o la început va ajunge doar o amintire a trecutului, în timp ce în prezent vom fi goi, înfrânţi şi reci. Într-adevăr, este un lucru dureros şi deprimant să auzi pe cineva vorbind despre plinătatea Duhului Sfânt în viaţa sa din trecut, fără să poată vorbi şi despre una prezentă. De fapt e mai bine să taci decât să spui ce s-a întâmplat în trecut, dacă nu poţi mărturisi despre prezenţa plinătăţii Lui chiar acum în viaţa ta.

Fii plin acum

Este adevărat faptul că uneori în prezent nu se întâmplă nimic în ciuda tuturor experienţelor din trecut. Dacă continuăm să umblăm astăzi în lumina Sa, binecuvântarea va fi a noastră în prezent. Dar a refuza lumina, a nu primi mustrarea cu privire la un anumit punct oricât ar fi de neînsemnat, faptul acesta va bara revărsarea Duhului. Porunca “Fiţi plini” care ni s-a adresat ieri, ni se adresează şi astăzi în starea în care ne aflăm acum şi, sângele care ne-a spălat ieri ne va curăţi şi astăzi dacă ne vom pocăi, iar Domnul Isus care ne-a umplut paharul ieri va face acelaşi lucru şi astăzi.

Curățire continuă

Nevoia noastră de plinătate neîntreruptă a Duhului merge mână în mână cu spălarea continuă de păcat, prin sângele Domnului Isus. Într-adevăr în 1 Ioan 1:7 se foloseşte încă o dată timpul prezentului continuu. De aceea ar trebui să citim acest verset cam aşa: “Dacă umblăm în lumină după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte mereu de toate păcatele”. Curăţirea continuă nu se face însă automat; ea se face neîntrerupt doar când noi umblăm în lumină, şi aceasta înseamnă ca noi să continuăm a zice “da” la ceea ce ne descoperă lumina, ceea ce înseamnă ca noi să ne pocăim mereu.”

Fii plin de Duh! – fragment sugestiv

Sursa audio: lectura-audio.blogspot.com
Lector: Rodica Andrievici

Carte apărută în format tipărit la:

Societatea Biblică din România

Str. Ogorului, nr. 258
410554 – Oradea
Tel. 0359 425 990
Tel. 0359 425 991
Web: www.sbro.ro
E-mail: comenzi@sbro.ro
E-mail: secretariat@sbro.ro
Copyright © Societatea Biblică din România

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.sbro.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Carte audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top