skip to Main Content
Eu Sunt Domnul, Medicul Tău - Charles Spurgeon - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Eu sunt Domnul, Medicul tău

Charles Haddon Spurgeon - Eu sunt Domnul, Medicul tău

Prin meditațiile din Eu sunt Domnul, Medicul tău, Spurgeon ne poartă pe drumul spre credință și biruință îndreptându-ne privirea spre Domnul Isus. Acestea sunt o minunată încurajare pentru sufletele trudite și lovite de împrejurările aspre ale vieții. Iată câteva fragmente:

„Suflete sărmane, necăjite şi întristate, voiţi voi să aveţi bucurie în inimile voastre? Veniţi, căci vreau să vă duc la Golgota. Inimile voastre şovăitoare vor înceta de a mai fi triste, dacă veţi simţi aerul de pe Golgota. Picioarele care şchiopătează, inimile fără curaj sunt vindecate pe Golgota. Eşti adeseori doborât şi descurajat? Îţi recomand o doctorie care te vindecă sigur.

Te simţi nenorocit şi ticălos? Intră în cămăruţa ta şi, în genunchi, gândeşte-te la Acela care, în Ghetsimani, a fost cuprins de o întristare de moarte. Atunci vei zice: Ce este suferinţa mea alături de suferinţa Lui?

Doctoctorie împotriva nenorocirilor

Gândeşte-te deci la Golgota şi la sângele care s-a vărsat acolo, pentru ca noi să putem avea pace! Suferinţa Domnului Isus Cristos este o doctorie sigură împotriva nenorocirilor; ea poate să te facă fericit. Cei mai fericiţi oameni sunt aceia care cunosc mai bine pe Domnul Cristos.

Dacă am privi mai mult la Domnul Cristos, nevoile noastre nu ni s-ar părea nici aşa de mari, nici aşa de dureroase. În cea mai întunecoasă noapte a întristării, privirea la Domnul Isus luminează cerul negru. Dacă întunericul ţi se pare aşa de des ca cel din Egipt – ‘încât să-l poţi apuca cu mâna’ – chiar numai o singură privire la Domnul Isus se arată ca un fulger, atât este de luminoasă; numai că nu piere aşa de repede ca fulgerul.

Dacă priveşti numai puţin la Domnul Isus, această privire îţi face uşoară toată osteneala drumului şi îţi luminează calea cea mai întunecoasă, îmbărbătaţi prin glasul Său, întăriţi prin puterea Sa, suntem gata să stăruim ca şi El în lucrare şi în suferinţă până la capăt. O, voi creştini trudiţi şi împovăraţi, priviţi spre El şi veţi fi uşuraţi.”

Charles Spurgeon – Eu sunt Domnul, Medicul tău

Sursa audio: Hrană pentru Suflet
Lector: Cristian Colibaba

Carte apărută în format tipărit la:

Stephanus

Str. Bibescu Vodă, nr. 1
Bloc P4, Sector 4
040151 – București
T. +4 021.335.65.77
M. 0748 065 431
www.stephanus.ro
office@stephanus.ro
stephanus@rdsmail.ro
Copyright © Stephanus

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.stephanus.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Carte audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top