skip to Main Content
Crucea Mântuitoare - Traian Dorz - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Crucea mântuitoare

Traian Dorz - Crucea mântuitoare

Crucea mântuitoare – Carte apărută la Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2007.

Ce este viața?

Viața sa și-o iubește orișicine. Nu este vietate pe lume care să nu-și iubească și să nu caute să-și păstreze viața sa. Deosebirea este numai de înțelesul pe care fiecare om îl dă acestui cuvânt: viață.

Unii oameni spun Asta-i viața! unui fel de trai risipitor, ușuratic, viclean, desfrânat și leneș. Aceasta-i viața celor mulți-mulți care merg pe calea cea lată și intră pe ușa cea largă a pierzării. Această viață este cea mai netrebnică și mai nefolositoare existență. Cea mai primejdioasă și mai nefastă viețuire, ducând la cea mai jalnică și cea mai josnică pierzare.

Vai de acel suflet care își petrece acest puțin timp, al trecerii lui prin lumea aceasta, într-un fel decăzut de viață! Și vai de acele ființe care mai trăiesc lângă un astfel de om!

Dar ce minunați sunt fiii lui Dumnezeu, fiii luminii, fiii adevărului și ai iubirii! Aceștia nu folosul lor îl caută, în primul rând, ci folosul lui Hristos și al aproapelui. Cei care sunt ai lui Hristos trăiesc ca El, fac ca El, mor ca El. Ei pot, dacă este nevoie, să se despartă liniștiți de orice lucru de pe pământ, fiindcă inima lor este nedespărțită de Cer. Și pot să moară în orice clipă, fiindcă în Hristos ei au viață veșnică.

– Traian DORZ, Crucea mântuitoare

Sursa audio: poettraiandorz.ro
Lector: Cristina Arădoaie

Carte apărută în format tipărit la:

Editura Oastea Domnului

CARTEA DE AUR
Str. Charles Darwin, nr. 11
Sibiu, România
Tel. 0269.216.677
Web: www.carteadeaur.ro
Email: comenzi@carteadeaur.ro
Copyright © Editura Oastea Domnului

Mai multe detalii găsiți aici: https://carteadeaur.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Carte audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top