skip to Main Content

Un văzător al revelației divine

Watchman Nee 1903-1972
Watchman Nee
1903-1972

Watchman Nee este traducerea în engleză şi forma anglicizată a numelui acestui mare scriitor creştin chinez. Pe limba lui, este numit: Ni To-sheng. În româneşte s-ar putea traduce: „Ni Străjerul”.

Viața și slujirea

S-a născut la 4 noiembrie 1903, în Swatow, China, primul băiat din cei nouă copii ai familiei. Copilăria și-a petrecut-o în orașul Foochow, capitala provinciei Fukien – un port însemnat la Marea Chinei de Sud.
În 1920, la invitația mamei sale, Nee s-a dus s-o asculte pe Dora Yu. Aceasta era o misionară care lucrase în nordul Chinei şi în Coreea. În cadrul acestei campanii de evanghelizare, la vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, Watchman Nee s-a pocăit și L-a primit pe Isus Cristos ca Mântuitor al său.

Îndată după primirea vieţii veşnice, Nee s-a predat cu totul lui Dumnezeu, pentru lucrarea în mijlocul poporului său. Curând a dat peste cuvintele apostolului Pavel: „Aduceţi-vă pe voi înşivă ca dar lui Dumnezeu ca unii care aţi fost înviaţi din morţi, iar mădularele voastre să-L slujească asemenea unor instrumente ale neprihănirii”. „Ceea ce îmi cerea Dumnezeu” – a spus el mai târziu – „era să socotesc că tot ceea ce sunt şi tot ceea ce am aparţin acum Altuia. Din pricina aceasta, n-am îndrăznit să irosesc nimic din banii, timpul sau energiile mele psihice şi fizice; deoarece consideram că nu mai sunt ale mele, ci ale Lui. A fost uimitor să descopăr lucrul acesta. Abia atunci a început adevărata viaţă creştină pentru mine.”

Se spune despre Watchman Nee că purta cu el Biblia pretutindeni pe unde mergea. Pe măsură ce înainta cu lectura Bibliei, a început să mărturisească şi altora din comorile ei; mai întâi colegilor de şcoală, reuşind să-i cucerească prin sinceritatea şi autenticitatea vieţii lui schimbate.

De la acea misionară prin care a primit Cuvântul a învăţat să se încreadă numai şi numai în Dumnezeu, în toate nevoile prin care a trecut.

În 1934 Watchman Nee se căsătoreşte cu Charity Chang.

Suferințele

În 1956 el apare în faţa Curţii Supreme din Şanhai, fiind acuzat de a fi acţionat împotriva guvernului prin activitatea sa religioasă, de a fi ajutat imperialismul şi regimul naţionalist, de a fi corupt tineretul, de a fi sabotat producţia. Este condamnat la 15 ani închisoare, începând cu anul 1952, când a fost arestat. In 1967 Nee şi-a ispăşit sentinţa dar n-a fost eliberat. În 1967, la vârsta de 64 de ani, este mutat într-o închisoare cu regim mai blând. Starea sănătăţii se înrăutăţeşte însă în tot acest timp, soţia – mult slăbită şi ea – îl aştepta să se întoarcă acasă. În 1971, în urma unui accident, soţia lui este chemată Acasă. La un an după aceea, Watchman Nee trece şi el la Domnul.

De-a lungul anilor Watchman Nee a devenit foarte cunoscut în China, ca un predicator binecuvântat de Dumnezeu, a cărui expunere originală a Cuvântului lui Dumnezeu a dat roade bogate în mulţi oameni.

De-a lungul timpului au apărut multe cărți care poartă semnătura lui Watchman Nee, însă, Omul Spiritual este singura carte pe care a scris-o – mai precis, singura pe care a redactat-o el însuşi. Toate celelalte cărţi care-i poartă semnătura au fost iniţial prelegeri sau predici ţinute oral, pe care mai târziu editorii lui le-au redactat sub formă de carte.

O biografie mai amănunțită gasiți aici.

Back To Top