skip to Main Content

Credincios față de Scripturi cu o dorință arzătoare

Robert Govett - biografii - Biblioteca Creștină
Robert Govett
(1813-1901)

Robert Govett s-a născut în 1813 și a murit în 1901. Membru al Worcester College, Oxford, dispunea de daruri intelectuale strălucitoare. Învățătura lui Robert Govett a fost păstrată într-un număr mare de expoziții și tratate.

Scrierile sale sunt marcate de cinci caracteristici deosebit de remarcabile.

Prima este logica. Puțini bărbați îl egalează pe Govett în argumente ordonate și susținute. El a fost neînfricat în urmărirea unui punct până la concluzia lui rațională; și nimeni nu putea pune degetul pe punctele slabe ale teologiei actuale cu acuratețea cu care o făcea el.

Aceasta ne aduce la o a doua caracteristică: independența sa doctrinară. El a supus învățăturile Scripturilor unui studiu riguros, fără a accepta toate doctrinele obișnuite ale protestantismului post-reformei.

O a treia caracteristică a învățăturii sale este argumentarea sa ordonată – el a fost în cel mai bun sens al termenului un teolog sistematic. El pare a fi primul care a prezentat într-o perspectivă clară adevărul despre răsplată pentru credincioșii de la scaunul de judecată al lui Hristos și relația acestuia cu Împărăția Milenară.

O a patra trăsătură este simplitatea expunerii – el nu a căutat niciodată să impresioneze prin fraze frumoase, ci să folosească un limbaj direct și simplu, așa cum toată lumea ar putea înțelege.

Ultimul, dar cel mai important dintre toate, el a arătat totdeauna o dorință supremă de a fi credincios Scripturilor – de a ajunge la sensul Duhului și de a-L expune. El a dezvăluit acest lucru nu în ultimul rând atunci când a mărturisit uneori că nu poate înțelege un anumit pasaj sau verset și a refuzat să-l smulgă pentru a da o explicație convenabilă. (Preluat din Memoriile lui Robert Govett, MA de WJ Dalby, MA)

Ce spun alții despre el

„Domnul Govett a scris cu o sută de ani înainte de vremea lui și va veni ziua când lucrările lui vor fi prețuite ca aur cernut”. – Charles H. Spurgeon.

„În toată viața mea nu am descoperit niciun alt autor care să fie atât de conștient de ceea ce a spus Dumnezeu și atât de capabil să explice clar și simplu. Când transmitem scrierile lui Govett altora, facem un serviciu de bună îndrumare.” – David M. Panton.

„Cititorii care vor să se îmbogățească de pe urma cuvântărilor adânci ale celor învățați se vor îndrepta în mod firesc către lucrări precum cele ale lui Alford, Delitzsch, GOVETT, William Kelly sau Westcott.” – G.H. Lang.

„Govett rezumă ceea ce majoritatea comentatorilor au încercat să spună. Una dintre cele mai profunde lucrări pe care le cunosc este studiul lui Robert Govett pe cartea Apocalipsa. Părerea mea este că el aduce în interpretarea sa o cunoaștere mai aprofundată a Scripturilor în raportul lor cu ultima carte a Bibliei decât orice alt scriitor al generației sale.” – Dr. Wilbur M. Smith.

Notă bibliografică
Robert Govett, născut în 1813. Admis la Worcester College, Oxford, 1830; Eaton Scholar 1834; BA 1834; Membru la Worcester 1836; MA 1837. Cândva curator la St. Stephen’s, Norwich. A murit la Norwich 1901. Autor al multor cărți și broșuri despre subiecte scripturale și înrudite; printre cele mai importante sunt Comentariul lui la Isaia (1843), Răsplată după fapte (1853-55), Comentarii la Evanghelia lui Ioan , Epistola către Evrei și Epistola către Romani (1891). Apocalipsa sa a fost publicată inițial sub pseudonimul de „Mathetees”.

Date biografice preluate de pe themillennialkingdom.org

Back To Top