skip to Main Content

O mare dragoste pentru Domnul și pentru poporul Lui

John Saunders - biografii - Biblioteca Creștină
John Saunders
1948-2007

John Saunders (1948-2007) a fost un frate cu viziune. A locuit în Memphis, Tennessee, SUA. Viața lui a fost caracterizată de o mare dragoste pentru Domnul și pentru poporul Lui. A venit prima dată în România în 1993, iar de atunci aproape în fiecare an, slujind Trupului lui Cristos de aici. În mesajele lui, căuta să-i încurajeze pe credincioși să alerge cu perseverență în cursă, căci la sfârșitul cursei îi așteaptă răsplata: Domnul Isus Însuși. A scris mai multe cărți, majoritatea dintre ele fiind traduse în limba română (vezi http://www.lampadaruldeaur.ro). Mesajele lui pot fi ascultate pe http://www.ekklesiaoradea.ro.

Viziunea sa asupra slujirii

„Omul are o înclinație, chiar un imbold de a face ceva pentru sau în numele lui Dumnezeu. Din zorii creației, urâciune după urâciune a fost făcută de om în numele lui Dumnezeu. Noi judecăm lucrurile după propriile noastre standarde, propriile noastre criterii valorice, în funcție de ceea ce ne place sau nu ne place; și nu ne întrebăm niciodată: „Mi-a poruncit Dumnezeul cel viu să fac acest lucru?” Nu contează că planul tău este așa de necesar, de rațional sau logic. Nu contează că este așa de simplu. Nu contează că motivațiile tale sunt așa de pure că la urma urmei, cum poți să-ți cunoști cu adevărat propriile motivații?

Fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, are o predispoziție naturală, înnăscută de a contribui cumva la schimbarea lucrurilor pe pământ de dragul lui Isus Cristos… Ai știut că pe Dumnezeu nu Îl interesează slujirea ta? Oricum, nu atât de mult pe cât Îl interesează persoana ta. Înainte de a putea exista o slujire adecvată trebuie să existe un vas adecvat… Fără lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt, indiferent de darurile tale spirituale, vei aduce jertfa lui Cain, vei zidi cetatea Babel, vei aduce focul străin al lui Nadab și Abihu.”

Date biografice preluate de pe lampadaruldeaur.ro

Back To Top