skip to Main Content
Autobiografia Lui George Muller - George Muller - Biblioteca Creștină
📖 Carte audio 🎧

Autobiografia lui George Müller

George Muller - Autobiografia lui George Müller

Autobiografia lui George Müller – În odaia lui de rugăciune, singur cu Dumnezeu şi cu Biblia, George Muller îşi încingea coapsele minţii şi îşi lustruia armura pentru bătăliile zilei. Cu încredere totală şi simplitate de copil, el credea fiecare cuvânt rostit de Dumnezeu. Se întorcea cu înflăcărare la Cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori în fiecare zi ca şi cum ar fi fost într-o comunicare constantă cu cerul, primind scrisori proaspete cu îndrumări şi promisiuni preţioase de la Tatăl lui ceresc.

Nu studia niciodată Biblia pentru alţii. El studia doar pentru el însuşi ca să afle ce aştepta Tatăl lui ceresc de la el. A devenit atât de îmbibat de adevărul lui Dumnezeu, încât atunci când vorbea despre Dumnezeu, ascultătorii lui îşi aminteau de cuvintele Mântuitorului din Ioan 7:38, fiindcă din el părea să curgă “râuri de apă vie”.

Un duh smerit și înflăcărat

Rugăciunile lui erau rostite cu un limbaj simplu şi cu un duh smerit şi înflăcărat. Pentru că ştia că Tatăl lui era atât de bogat, binevoitor şi iertător, se simţea liber să ceară şi să primească mari binecuvântări. Însă trăsătura cea mai remarcabilă a rugăciunii sale era aceea că el cerea toate lucrurile în numele Domnului Isus Hristos. A-L glorifica pe Hristos şi a mări Numele Lui mai presus de orice nume părea să fie nota dominantă ce îi umplea inima şi viaţa.

Cea mai mare speranţă a lui George Muller era ca mărturia sa despre credincioşia lui Dumnezeu faţă de el să îi încurajeze pe credincioşi să dezvolte o credinţă ca a lui – credinţa fără de care este imposibil să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu; credinţa care lucrează prin dragoste şi purifică inima; credinţa care mută munţi de obstacole din calea noastră; credinţa care apucă tăria lui Dumnezeu şi este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite şi o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Fie ca această credinţă să umple inimile şi vieţile celor ce citesc această carte.

Autobiografia lui George Müller – Coperta a doua

Sursa audio: Poezii și cărți creștine
Lector: Corina Loloș

Carte apărută în format tipărit la:

Perla Suferinței

S.C. Editura Emilia S.R.L.
Sat. Măriţeia Mică, Nr. 111
Com. Dărmăneşti
Suceava, România
Mobil: 0723 86 88 57
office@perlasuferintei.ro
www.perlasuferintei.ro
Copyright © Perla Suferinței

Mai multe detalii găsiți aici: http://www.perlasuferintei.ro/

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Carte audio ZIP
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top