skip to Main Content
Ascultă, Israele! - Corneliu Marcu - Biblioteca Creștină
🎤 Predici audio 🎧

Ascultă, Israele! Predici din V. Testament

Ascultă, Israele! Predici din V. Testament - Corneliu Marcu

Vă prezentăm ciclul de mesaje intitulat Ascultă, Israele! Predici din V. Testament, susținut de fratele Corneliu Marcu. Aceste mesaje ne cheamă la ascultarea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu.

„Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le, pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri.” – Deut. 4:1

„Moise a chemat pe tot Israelul și i-a zis: „Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învățați-le și împliniți-le cu scumpătate.” – Deut. 5:1

„Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere.” – Deut. 6:3

„Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” – Deut. 6:4

„Ascultă, Israele! Astăzi vei trece Iordanul, ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer…” – Deut. 9:1

„Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit?” – Deut. 10:12

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Corneliu Marcu Biografie

Momentan nu sunt disponibile date biografice

Descarcă conținutul sub forma unei arhive ZIP:
Arhiva ZIP (00) Arhiva ZIP (01)
Notă

În cazul arhivelor multiple este necesar să descărcați toate arhivele pentru a se putea dezarhiva conținutul. Formatul lor este de tipul .zip (arhiva principală) + .z01, .z02, … (arhive secundare). Se dezarhivează doar arhiva principală cu extensia .zip.
Pentru dezarhivare recomandăm:
✧ Windows: WinRAR, 7-Zip
✧ Mac: Keka

Back To Top